PRIMARIA COMUNEI GORBANESTI

Judetul Botosani

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Gorbanesti are urmatoarea componenta:
 • Primar - Iliescu Gica
 • Viceprimar - Buruiana Cristinel
 • Consilieri:
  • Chiparus Dumitru Toni - PSD
  • Calimandriuc Valentin - PSD
  • Ungureanu Ioan - PSD
  • Andriescu Mina - PSD
  • Ojoc Gheorghe - PSD
  • Buruiana Cristinel - PNL
  • Atodoroaei Bogdan Mihai - PNL
  • Stolniceanu Sergiu - PMP
  • Rusu Gheorghe - PMP
  • Costantinica Dan - UNPR
  • Cazacu Spiridon - UNPR
  • Gradinaru Ioan - ALDE
  • Constantinica Valeriu - ALDE
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/29.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Social, comuna Gorbanesti, judetul Botosani
» HCL nr. 2/29.01.2018 privind revocarea HCL nr. 61/22.11.2017
» HCL nr. 3/29.01.2018 privind revocarea HCL nr. 64/22.11.2017
» HCL nr. 4/14.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Gorbanesti pe anul 2018
» HCL nr. 5/14.02.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, perioada 01.01.2017-31.12.2017
» HCL nr. 6/14.02.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Gorbanesti
» HCL nr. 7/26.02.2018 privind aprobarea organizarii pasunatului si exploatarii pajistilor permanente, aflate in domeniul privat al comunei Gorbanesti
» HCL nr. 8/29.03.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Biruinta Gorbanesti in anul 2018
» HCL nr. 9/29.03.2018 privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 10/29.03.2018 privind actualizarea Planului de analiza si acopreire [...]
» HCL nr. 11/05.04.2018 privind aprobarea actualizari indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 12/05.04.2018 privind actualizarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» HCL nr.13/26.04.2018 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale
» HCL nr.14/26.04.2018 - privind modificarea anexei nr. 2 al Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului
» Anexa 2 -HCL nr.14 - Stat de functii
» HCL nr.15/26.04.2018 - privind rectificarea bugetului local al com. Gorbanesti pe trimestrul al II-lea al anului 2018
» Anexa 1 la HCL nr.15
» HCL nr. 16/30.05.2018 privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatiile de constructii [...]
» HCL nr. 21/29.06.2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor la Registrul agricol [...]
» HCL nr. 22/29.06.2018 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii [...]
» HCL nr. 24/30.07.2018 - privind rectificarea bugetului local al com. Gorbanesti pentru anul 2018
» HCL nr. 25/30.07.2018 - privind aprobarea "Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali [...]"
» HCL nr. 26/31.08.2018 privind aprobarea Planului Anual de Actiune [...]
» HCL nr. 27/31.08.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 28/31.08.2018 privind aprobarea proiectului constructii Gradinite [...]
» HCL nr. 29/28.09.2018 privind aprobarea alocarii prin transfer a sumerlor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2018
» HCL nr. 30/28.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Gorbanesti [...]
» HCL nr. 31/28.09.2018 privind aprobarea participarii comunei Gorbanesti la Programul de stimulare [...]
» HCL nr. 32/28.09.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti [...]
» HCL nr. 33/31.10.2018 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii [...]
» HCL nr. 34/31.10.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice [...]
» HCL nr. 35/31.10.2018 privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a hotararilor [...]
» HCL nr. 37/31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice [...]
» HCL nr. 38/29.11.2018 cu privire la aprobarea numarului de burse [...]
» HCL nr. 39/29.11.2018 privind transformarea functiei publice vacante de consilier [...]
» HCL nr. 40/29.11.2018 privind revocarea HCL nr. 34/31.10.2018
» HCL nr. 41/29.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...]
» 2017
» 2016