PRIMARIA COMUNEI GORBANESTI

Judetul Botosani

DISPOZITII» Dispozitie - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru organizarea campaniei electorale in vederea alegerii autoritatilor publice locale din data de 05.06.2016
» Dispozitia nr. 174/28.07.2016 - privind constituirea Comisiei local de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice [...]
» Dispozitia nr. 175/28.07.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 176/28.07.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 177/28.07.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 178/28.07.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 179/28.07.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 180/28.07.2016 - privind modificarea numarului de copii si a cunatumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 181/28.07.2016 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 182/28.07.2016 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 183/28.07.2016 - privind modificarea numarului de copii si a cunatumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 184/28.07.2016 - privind repunerea in plata a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 185/28.07.2016 - privind repunerea in plata a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 186/28.07.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 187/28.07.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 188/28.07.2016 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti jud. Botosani in sedinta ordinara pentru data de 29.08.2016
» Dispozitia nr. 189/16.08.2016 - privind incetarea contractului de munca pentru asistentul personal Mararasu Ioan ca urmare a decesului persoanei cu handicap
» Dispozitia nr. 190/16.08.2016 - privind incetarea contractului de munca pentru asistentul personal Baznosu Dorina ca urmare a demisiei
» Dispozitia nr. 191/16.08.2016 - privind reactualizarea comitetului local pentru situatii de urgenta in comuna Gorbanesti
» Dispozitia nr. 192/16.08.2016 - privind angajarea domnului Ciobanu Remus in functia de asistent personal
» Dispozitia nr. 193/16.08.2016 - privind aprobarea Regulamentului de perfectionare profesionala a salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
» Dispozitia nr. 194/30.08.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 196/30.08.2016 - privind reorganizarea Consiliului comunitar consultativ privind protectia si promovarea dreptului copilului
» Dispozitia nr. 197/30.08.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispoztia nr. 198/30.08.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 199/30.08.2016 - privind repunerea in plata a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 200/30.08.2016 - privind repunerea in plata a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 201/30.08.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 202/30.08.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 203/30.08.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 204/30.08.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 205/30.08.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 206/30.08.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 207/30.08.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 208/30.08.2016 - privind suspendarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 209/30.08.2016 - privind suspendarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 210/30.08.2016 - privind convocarea in sedinta din data de 02.09.2016 a Consiliului local
» Dispozitia nr. 211/30.08.2016 - privind desemnarea d-nei Ilas Alexandra referent operator ca responsabil achizitii publice in cadrul U.A.T. [...]
» Dispozitia nr. 212/30.08.2016 - privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Gergica Consilier Superior
» Dispozitia nr. 213/05.09.2016 - privind incetarea contractului individual de munca al unui asistent personal
» Dispozitia nr. 214/07.09.2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti jud. Botosani
» Dispozitia nr. 215/07.09.2016 - privind acordarea unui ajutor de urgenta primarului comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr. 216/19.09.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 29.09.2016
» Dispozitia nr. 217/19.09.2016 - privind desemnarea reprezentantului prumaruui comunei Gorbanesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gorbanesti
» Dispozitia nr. 218/19.09.2016 - privind desemnarea doamnei Ilas Alexandra ca persoana responsabila cu urmarirea derularii conteractului de finantare [...]
» Dispozitia nr. 219/19.07.2016 - privind desemnare reprezentanti din partea autoritatii adinistratiei publice locale [...]
» Dispozitia nr. 230/29.09.2016 - privind distribuirea pe liste suplimentare a unui numar de 240 pachete cu produse alimentare acordate ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2016
» Dispozitia nr. 220/29.09.2016 - privind incetarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 221/29.09.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 222/29.09.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 223/29.09.2016 - privind repunerea in plata a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 224/29.09.2016 - privind repunerea in plata a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozita nr. 225/30.09.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 226/30.09.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 227/29.09.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 228/29.09.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 229/29.09.2016 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 230/29.09.2016 - privind distribuirea pe liste suplimentare a unui numar de 240 pachete cu produse alimentare acordate ajutoarelor alimentare in cadrul POAD 2016
» Dispozitia nr. 231/29.09.2016 - privind delegarea atributiilor de secretar UAT doamnei Murarasu Emanuela consilier I principal
» Dispozitia nr. 278/16.10.2016 - privind indreptarea erorii materiale strecurata in continutul Dispozitiei Primarului nr. 4/29.01.2016
» Dispozitia nr. 279/16.10.2016 - privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Onofras Anisoara
» Dispozitia nr. 280/16.10.2016 - privind stabilirea drepturilor sarariale ale doamnei Obada Margareta
» Dispozitia nr. 281/21.10.2016 - privind incetarea contractului individual de munca al unui asistent personal
» Dispozitia nr. 282/24.10.2016 - privind angajarea domnului Buruiana Filica in functia de asistent personal
» Dispozitia nr. 283/24.10.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
» Dispozitia nr. 284/24.10.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
» Dispozitia nr. 285/24.10.2016 - privind incetarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 286/24.10.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
» DIspozitia nr. 287/24.10.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
» Dispozitia nr. 288/24.10.2016 - privind stabilirea dreptului de ajutor social pentru doamna COZMOVICI PETRONELA
» Dispozitia nr. 289/24.10.2016 - privind stabilirea dreptuli de ajutor social pentru doamna Ibasteanu Dumitrita
» DIspozitia nr. 290/24.10.2016 - privind incetarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 291/24.10.2016 - privind incetarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 292/24.10.2016 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 293/24.10.2016 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 294/24.10.2016 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 295/24.10.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 296/24.10.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 297/24.10.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 298/27.10.2016 - revocarea Dispozitiei nr. 36/01.02.2016
» Dispozitia nr. 299/27.10.2016 - privind desemnarea domnului TImisag Georgica ca persoana responsabila cu atributii in domeniul resurselor umane in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti, judetul Botosani
» Dispozitia nr. 300/27.10.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 301/27.10.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» DIspozitia nr. 302/27.10.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 303/27.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Referat de specialitate nr. 8762/27.10.2016 - privind revocarea Dispozitia nr. 36/01.02.2016 emisa de primarul comunei Gorbanesti [...]
» Act de deces nr. 36/20.10.2016 - Dascalu Nicoleta
» Catre institutia prefectului - Judetul Botosani
» Dispozitia nr. 232/05.10.2016 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta de indata, pentru data de 07.10.216
» Dispozitia nr. 233/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 234/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 235/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 236/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 237/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 238/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 239/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 240/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 241/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 242/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 243/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 244/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 245/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 246/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 247/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 248/06.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 249/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 250/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 251/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 252/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 253/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 254/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 255/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 256/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 257/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 258/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 259/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 260/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 261/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 262/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 263/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 264/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 265/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 266/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 267/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 268/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 269/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 270/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 271/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 272/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 273/06.10.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 274/07.10.2016 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta extraordinara, pentru data de 14.10.2016
» Dispozitia nr. 275/07.10.2016 - privind desemnarea domnului Raileanu Pamfil ca persoana responsabila cu organizarea colectarii selective a deseurilor la nivelul primariei comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr. 276/07.10.2016 - referitor la: desemnare persoana responsabila cu completarea, gestionarea si transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariatilor, in cadrul Primariei Comunei Gorbanesti, judetul Botosani
» Dispozitia nr. 276/07.10.2016 (2) - referitor la: desemnare persoana responsabila cu completarea, gestionarea si transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariatilor, in cadrul Primariei Comunei Gorbanesti, Judetul Botosani
» Dispozitia nr. 277/16.10.2016 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 28.10.2016
» Dispozitia nr. 305/09.11.2016 - Privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante [...]
» Dispozitia nr. 306/10.11.2016 - Privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor ce vor avea loc in data de 11.12.2016
» Dispozitia nr. 307/10.11.2016 - pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Apostol Petru-persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr. 216/19.09.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 29.09.2016
» Dispozitia nr. 308/10.11.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 309/10.11.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente edicationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 310/10.11.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 311/10.11.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 312/10.11.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 313/16.11.2016 - privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei
» Dispozitia nr. 314/16.11.2016 - privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei
» Dispozitia nr. 315/17.11.2016 - privind angajarea doamnei Hritcu Maria in functia de asistent personal
» Dispozitia nr. 316/18.11.2016 - Revocarea art.2 Dispozitiei nr. 306/10.11.2016
» Dispozitia nr. 317/18.11.2016 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, Judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 29.11.2016
» Dispozitia nr. 318/21.11.2016 - privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere pana pe 20.11.2016
» Anexa la Dispozitia Primarului nr. 318/21.11.2016 - privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru incalzire
» Dispozitia nr. 319/21.11.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 320/21.11.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 321/21.11.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 322/21.11.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 323/21.11.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 324/21.11.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 325/21.11.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 326/21.11.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 327/21.11.2016 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 329/06.12.2016 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta de indata, pentru data de 07.12.2016
» Dispozitia nr. 330/05.12.2016 - privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 11 DECEMBRIE 2016, pe durata desfasurari alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor in spatiul de protectie al fiecarei sectii de votare
» Dispozitia nr. 328/05.12.2016 - privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav DAVID ELENA
» Dispozitia nr. 329/06.12.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta de intada, pentru data de 07.12.2016
» Dispozitia nr. 330/05.12.2016 - privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 11 decembrie 2016 [...]
» Dispozitia nr. 331/06.12.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 332/06.12.2016 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 333/06.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al domnului, Raileanu Pamfil, muncitor incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 334/06.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al domnului, Sauciuc Ghe., Costica, muncitor calificat, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 335/08.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al domnului, Saviciuc Georgel, muncitor calificat, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 336/08.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al domnului, Pietraru Constantin sef SVSU, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 337/08.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al doamnei Donos Daniel, inspector principal, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 338/08.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al doamnei Cilibiu Sonia, bibliotecar, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 339/08.12.2016 - privind stabilirea de baza al doamnei Andriescu Ortanta, referent superior, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 340/08.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al doamnei Murarasu Emanuela, referent superior, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 341/08.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al domnului, Enache Giorgica, consilier superior, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 342/09.12.2016 - privind constituirea Comisiei de inventariere si casare de bunuri aflate in patrimoniul comunei Gorbanesti, pe anul 2016
» Dispozitia nr. 343/09.12.2016 - privind stabilirea salariului de baza al domnului, Apatiei Iuluian, muncitor necalificat, incepand cu data de 01.06.2016
» Dispozitia nr. 344/15.12.2016 - privind respingerea acordarii dreptului la ajutorul social
» Dispozitia nr. 345/15.12.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 346/15.12.2016 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 347/15.12.2016 - privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 348/15.12.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau combustibil petrolieri
» Dispozitia nr. 350/15.12.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalizarea locuintei cu lemne carbuni sau combustibili petrolieri
» Dispozitia nr. 351/15.12.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau combustibili petrolieri
» Dispozitia nr. 352/15.12.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau combustibili petrolieri
» Dispozitia nr. 353/15.12.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau combustibili petrolieri
» Dispozitia nr. 354/15.12.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne carbuni sau combustibili petrolieri
» Dispozitia nr. 355/15.12.2016 - privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei
» Dispozitia nr. 356/15.12.2016 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din 22.12.2016
» Dispozitia nr. 357/19.12.2016 - privind desemnarea domnului Cazacu Constantin - referent superior "sa indeplineasca atributii de registratura relatii si informatii de interes public in cadrul institutiei primariei Gorbanesti"
» Dispozitia nr. 358/19.12.2016 - privind angajarea domnului Petrariu Gheorghita cu contract individul de munca pe durata nedeterminata incepand cu data de 20.12.2016 pe postul de muncitor necalificat intretinere drumuri sosele poduri baraje
» Dispozitia nr. 359/19.12.2016 - privind angajarea domnului Rotariu Marius-Dan cu contract individual de munca pe durata nedeterminata incepand cu data de 20.12.2016 pe postul de muncitor necalificat intretinere de drumuri sosele poduri baraje
» Dispozitia nr. 360/19.12.2016 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 - martie 2017
» Dispozitia nr. 361/28.12.2016 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti jud. Botosani in sedinta de indata pentru data de 29.12.2016
» Dispozitia nr. 360/28.12.2016 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta de indata, pentru data de 29.12.2016
» Dispozitia nr. 356/15.12.2016 - privind convocarea Consiliului Local la sedinta ordinara din 22 decembrie 2016
» Dispozitia nr. 1/12.01.2017 - penrtu reorganizarea Consiliului comunitar consultativ privind protectia si promovarea drepturilor copilului
» Anexa la Dispozitia Primarului nr. 1/12.01.2017 -
» Dispozitia nr. 2/12.01.2017 - privind aprobarea Regulamentului intern al angajatorului Comuna Gorbanesti
» Anexa nr. 1 la Dispozitia Primarului nr. 2/12.01.2017 -
» Anexa nr. 2 la Dispozitia Primarului nr. 2/12.01.2016 -
» Dispozitia nr. 3/12.01.2017 - privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Melinte Maurica, asistent personal
» Dispozitia nr. 4/13.01.2017 - privind incetarea contractului de munca pentru domnul Andriescu Ionel ca urmare a demisiei primarului comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr. 5/15.01.2017 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din 27.01.2017
» Dispozitia nr. 6/17.01.2016 - privind desemnarea doamnei Ilincaru Maria [...]
» Dispozitia nr. 7/17.01.2017 - privind desemnarea doamnei Andriescu Ortanta [...]
» Dispozitia nr. 8/21.01.2017 - privind delegarea atributiilor privind aplicarea prevederilor Legii nr.36/1995 [....]
» Dispozitia nr. 9/30.01.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 10/30.01.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 11/30.01.2017 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 12/30.01.2017 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 13/30.01.2017 - privind modificarea cunatumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 14/30.01.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 15/30.01.2017 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 16/30.01.2017 - privind angajarea doamnei Melinte Maurica in functie de asistent personal
» Anexa nr.1 la Dispozitia nr.16/30.01.2017 -
» Dispozitia nr. 17/31.01.2017 - privind desemnarea d-nei Andriescu Ortanta-referent superior III in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti ca,persoana cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului [....]
» Anexa nr. 1 la Dispozitia nr.17/31.01.2017 -
» Dispozitia nr.18/31.01.2017 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din 10.02.2017
» Dispozitia nr. 18/31.01.2017 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din 10.02.2017
» Dispozitie nr.45/17.02.2017 - privind aprobarea concediului de odihna in anul pentru primarul,viceprimarul,functionarii publici si personalul contractual din cadrul administratiei publice locale a comunei Gorbanesti,judetul Botosani
» Dispozitie nr.46/28.02.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.47/28.02.2017 - privind reluarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.48/28.02.2017 - privind reluarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.49/28.02.2017 - privind reluarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.50/28.02.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatie pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.51/28.02.2017 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.52/28.02.2017 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.53/28.02.2017 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.54/28.02.2017 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.55/28.02.2017 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.56/28.02.2017 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitie nr.57/28.02.2017 - privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.58/28.02.2017 - privind aprobarea planului de pregatire in domeniul situatilor de urgenta pe teritoriul comunei Gorbanesti in anul 2017
» Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta - in anul 2017
» Dispozitia nr. 61/28.02.2017 - privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional in functie superioara a domnului Petrariu Constantin
» Dispozitia nr. 62/28.02.2017 - privind promovarea in grad profesional a domnului Petrariu Constantin sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta in cadrul primariei comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr, 63/28.02.2016 - privind acordarea salariului pentru personalul angajat al Primariei comunei Gorbanesti jud. Botosani incepand cu data de 01.01.2017 conform prevederilor D.C.C. nr. 794/2016
» Dispozitia nr. 78/23.03.2017 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din 29 februarie 2017
» Dispozitia nr. 79/23.03.2017 - privind stabilirea sumei de 48 lei ca drept acordat necuvenit in perioada iunie 2016 august 2016 cu titlu de ajutor social pentru domnul Manole Benone
» Dispozitia nr. 80/23.03.2017 - privind stabilirea sumei de 75 lei ca drept acordat necuvenit in luna noiembrie 2016 cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru domnul Ciotoi Valerian
» Dispozitia nr. 81/23.03.2017 - privind stabilirea sumei de 28 lei ca drept acordat necuvenit in perioada martie 2016-aprilie 2016 cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru doamna Anton Loredana
» Dispozitia nr. 82/23.03.2017 - privind revocarea dispozitiei nr. 19/13.02.2017
» Dispozitia nr. 83/23.03.2017 - privins suspendarea contractului de munca, a domnului Dascalu, asistent personal a persoanei cu handicap grav
» Dispozitia nr. 84/23.03.2017 - privind incetarea contractului de munca pentru asistentul personal Dascalu Ionel
» Dispozitia nr. 85/23.03.2017 - privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Hritcu Dumitru-Gabriel
» Dispozitia nr. 86/28.03.2017 - privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor si numirea expertilor externi cooptati in vederea atribuirii contractului de Proiectare si executie [...]
» Dispozitia nr. 87/31.03.2017 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familie
» Dispozitia nr. 88/31.03.2017 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 89/31.03.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 90/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 91/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 92/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 93/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 94/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 95/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 96/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 97/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 98/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 99/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 100/31.03.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 101/31.03.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 102/31.03.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 103/31.03.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 104/31.03.2017 - privind respingerea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 105/31.03.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 106/31.03.2017 - privind stabilirea dreptului de ajutor social pentru doamna Preghici Larisa
» Dispozitia nr. 107/31.03.2017 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea lociuntei
» Dispozitia nr. 108/31.03.2017 - privind incetarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 109/31.03.2017 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 110/31.03.2017 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 111/31.03.2017 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 112/31.03.2017 - privind incetarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 113/10.04.2017 - privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin, la nivelul comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr. 114/12.04.2015 - privind acordarea spor de fidelitate doamnei Cilibiu Sonia, avand functia contractuala de bibliotecar, din cadrul Compartimentului cultura, biblioteca
» Dispozitia nr. 115/18.04.2017 - privind preluarea unor atributii d-lui Saviciuc Georgel
» Dispozitia nr. 116/18.04.2017 - privind preluarea unor atributii d-lui Saviciuc Georgel
» Dispozitia nr. 117/24.04.2017 - privind desemnarea doamnei Donos Daniel "Persoana desemnata in calitate de administrator de interoperabilitate pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor, angajati proprii
» Dispozitia nr. 118/24.04.2017 - privind desemnarea domnului Buruiana Cristinel, persoana responsabila de gestionarea cainilor periculosi precum si apicultorilor/asociatiilor de apicultori de pe raza UAT Gorbanesti
» Dispozitia nr. 119/27.04.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 120/27.04.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 121/27.04.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 122/27.04.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 123/27.04.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 124/27.04.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 125/27.04.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 126/27.04.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 127/27.04.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 128/27.04.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 129/27.04.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia Nr 116 din 18.04.2017 - Privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr.131 din 18.05.17 - privind convocarea CL al comunei Gorbanesti in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2016
» Dispozitia nr. 130/05.05.2017 - privind stabilirea salariului pentru domnul Petrariu Constantin avand functia contractuala de sef serviciu SVSU la cadrul Compartimentului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta [...]
» Dispozitia nr. 131/18.05.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 29.05.2016
» Dispozitia nr. 132/29.05.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 133/29.05.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 134/29.05.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 135/29.05.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 136/29.05.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 137/29.05.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 138/29.05.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 139/31.05.2017 - privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordate doamnei Covalu Floarea
» Dispozitia nr. 140/31.05.2017 - privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale
» Dispozitia nr. 141/31.05.2017 - privind angajarea in functia de asistent personal a doamnei Viziteu Daniela
» Dispozitia nr. 142/31.05.2017 - privind incetarea indemnizatiei lunare numitei Pavel Nicoleta
» Dispozitia nr. 143/31.05.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta extraordinara, pentru data de 09.06.2016
» Dispozitia nr. 144/31.05.2017 - privind majorarea cuantumului brut al indemnizatiilor incepand cu data de 1 aprolie [...]
» Dispozitia nr. 145/07.06.2017 - privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese [...]
» Dispozitia nr.154/19.06.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti in sedinta ordinara pentru data de 30.06.2017
» Dispozitia nr. 153/19.06.2017 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 155/26.06.2017 - privind constituirea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile [...]
» Dispozitia nr. 63/28.02.2017 - privind acordarea salariului pentru personalul angajat al Primariei comunei Gorbanesti, judetul Botosani [...]
» Catre Insitutia Prefectului - Judetul Botosani
» Dispozitie Nr. 157 / 03.07.2017 - Pentru constituirea Comisiei de receptie finala la terminarea lucrarilor in cadrul investitiei "Constriuirea unor fantani in Comuna Gorbanesti"
» Dispozitia Nr. 158 / 05.07.2017 - Privind aprobarea planului de perfectionare profesionala a salariatilor din cadrul administratiei publice locale a comunei Gorbanesti
» Dispozitia Nr. 156 / 27.06.2017 - Privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si...
» Dispozitia Nr. 159 / 05.07.2017 - Privind desemnarea persoanelor responsabile la nivelul Primariei Gorbanesti
» Dispozitia Nr. 160 / 12.07.2017 - Privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din 28.07.2017
» Dispozitia Nr. 161 / 14.07.2017 - Privind angajarea Domnului Bogdan Mihai in functia de asistent personal
» Dispozitia nr. 162/24.07.2017 - privind angajarea doamnei Ojog Silvia in functia de asistent personal
» Dispozitia nr. 163/24.07.2017 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...]
» Dispozitia nr. 164/25.07.2017 - privind constituirea comisiei pentru efectuarea anchetelor sociale
» Dispozitia nr. 165/25.07.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 166/25.07.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 167/25.07.2017 - privind modificarea tipului de familie si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 168/25.07.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 169/25.07.2017 - privind modificarea numarului de copii
» Dispozitia nr. 170/25.07.2017 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 171/25.07.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea famliei
» Dispozitia nr. 172/27.07.2017 - privind reorganizarea Comitetului local de aparare impotriva dezastrelor, numirea responsabililor cu actiunile de aparare
» Dispozitia nr. 173/27.07.2017 - privind numirea in functia de Agent Inundatii, sef SVSU al comunei Gorbanesti, jud. Botosani, domnul Constantin Petrariu
» Dispozitia nr. 174/28.07.2017 - privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiilor incepand cu data de 1 iulie [...]
» Dispozitia nr. 175/28.07.2017 - privind angajarea doamnei Bejnaru Adela in functia de asistent personal
» Dispozitia nr. 176/28.07.2017 - privind suspendarea contractului individual de munca
» Dispozitia nr. 177/28.07.2017 - privind sanctionarea cu "Mustrare scirsa a domnului Apatiei Daniel Iulian [...]
» Dispozitia nr. 178/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Sauciuc Ghe. Costoca, muncitor necalificat, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 179/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Saviciuc Gerogel [...]
» Dispozitia nr. 180/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Donos Daniel, Inspector principal, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 181/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Enache Giorgica, consilier superior, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 182/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Timisag Giorgica, consilier superior, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 183/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Murarasu Emanuela, consilier principal, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 184/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Cazacu Constantin, referent superior, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 185/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Andriescu Ortana, referent superior, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 186/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Ilincaru Maria, referent superior, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 187/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Ilas Alexandra, referent asistent, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 188/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Raileanu Pamfil, muncitor necalificat, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 189/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Pintili Maricica, guard, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 190/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Petrariu Ghiorghita, muncitor necalificat, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 191/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Preghici Andrei, muncitor necalificat, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 192/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Apatiei Daniel Iulian, muncitor neclificat, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 193/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Rotariu Marius, muncitor neclificat, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 194/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului, Petrariu Constantin, sef Serviciu Voluntar Situatii de Urgenta, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 195/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Boghian Vasile, avand functia de secretar, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 196/02.08.2017 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Cilibiu Sonia, bibliotecar, incepand cu data de 01.07.2017
» Dispozitia nr. 197/03.08.2017 - privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei comunei Gorbanesti [...]
» Dispozitia nr. 198/03.08.2017 - privind incadrarea in functia de asistent personal pe perioada determinata a domnului Lupu Laurentiu [...]
» Dispozitia nr. 199/10.08.2017 - privind incetarea contractului de munca pentru asistentul personal Bejnariu Adela [...]
» Dispozitia nr. 200/10.08.2017 - privind reorganizarea comandamentului local Antiepizootoc al comunei Gorbanesti [...]
» Dispozitia nr. 201/10.08.2017 - privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentri obiectivul de investitii "Modernizare drumuri comunale in comuna Gorbanesti, judetul Botosani"
» Dispozitia nr. 202/11.08.2017 - privind scoaterea la concurs a unui post vacant de contractual [...]
» Dispozitia nr. 203/11.08.2016 - privind constituirea comisiei de examinare a candidatilor si a comieiei de contestatii pentru concursul organizat [...]
» Dispozitia nr. 217/29.08.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 218/05.09.2017 - privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Gorbanesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gorbanesti
» Dispozitia nr. 204/14.08.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 205/14.08.2017 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 206/14.08.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 207/14.08.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 208/14.08.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 209/24.08.2017 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 210/24.08.2017 - privind incetarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 211/24.08.2017 - privind modificarea numarului de copii
» Dispozitia nr. 212/24.08.2017 - privind respingerea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 213/24.08.2017 - privind incetarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 214/24.08.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani [...]
» Dispozitia nr. 215/24.08.2017 - privind modificarea numarului de copii
» Dispozitia nr. 216/28.08.2017 - privind incadrarea in functia de asistent personal pe perioada nedeterminata a doamnei: Boiangiu Daniela [...]
» Dispozitia nr. 219/11.09.2017 - privind delegarea de atributii vicerpimarului comunei Gorbanesti pe perioada concediului de odihna al primarului
» Dispozitia nr. 220/13.09.2017 - privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta extraordinara, 20.09.2017
» Dispozitia nr. 221/19.09.2017 - cu privire la angajarea domnului Haluca Alin-Florin in functia de muncitor necalificat in cadrul Primariei comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr. 222/19.09.2017 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 29.09.2017
» Dispozitia nr. 223/25.09.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 224/25.09.2017 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 225/25.09.2017 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 226/25.09.2017 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 227/25.09.2017 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea famileiei
» Dispozitia nr. 228/25.09.2017 - privind incetarea ajutorului social
» Dispozitia nr. 229/25.09.2017 - privind numirea si stabilirea atributiilor Consilierului de etica in cadrul comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr. 230/25.09.2017 - privind aprobarea Codului Etic al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti
» Dispozitia nr. 231/25.09.2017 - privind aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primariei Comunei Gorbanesti [...]
» Dispozitia nr. 232/25.09.2017 - privind adoptarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale [...]
» Dispozitia nr. 233/28.09.2017 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice [...]
» Dispozitia nr. 234/02.10.2017 privind rectificarea actului de nastere nr. 1 din 5 ianuarie 1954 [...] -
» Dispozitia nr. 235/02.10.2017 privind rectificarea actului de nastere nr. 114 din 14 septembrie 1951 [...] -
» Dispozitia nr. 236/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 237/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 238/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 239/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 240/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 241/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 242/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 243/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 244/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 245/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 246/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 247/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 248/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 249/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 250/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 251/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 252/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 253/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 254/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 255/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 256/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 257/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 258/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 260/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 261/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 262/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 263/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 264/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 265/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 266/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 267/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 268/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 269/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 270/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 271/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 272/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 273/04.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 274/11.10.2017 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 25.10.2017 -
» Dispozitia nr. 275/11.10.2017 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» Dispozitia nr. 276/23.10.2017 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice [...] -
» Dispozitia nr. 277/31.10.2017 privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial al Primariei comunei Gorbanesti, judetul Botosani -
» Dispozitia nr. 278/31.10.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 279/31.10.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 280/31.10.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 281/31.10.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 282/31.10.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 283/31.10.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 284/31.10.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 285/31.10.2017 privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 286/31.10.2017 privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 287/31.10.2017 privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 288/31.10.2017 privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 289/31.10.2017 privind mentinerea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 290/31.10.2017 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 291/31.10.2017 privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 292/31.10.2017 privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 293/31.10.2017 privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 294/31.10.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 295/31.10.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 296/31.10.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 297/31.10.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 298/31.10.2017 privind stabilirea sumei de 28 lei ca drept acordat necuvenit [...] -
» Dispozitia nr. 299/31.10.2017 privind desemnarea reprezentantului UAT Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 300/31.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulentele educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 301/31.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulentele educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 302/31.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulentele educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 303/31.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulentele educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 304/31.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulentele educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 305/31.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulentele educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 306/31.10.2017 privind acordarea dreptului la stimulentele educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 307/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 195/02.08.2017 [...] -
» Dispozitia nr. 308/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 182/02.08.2017 [...] -
» Dispozitia nr. 309/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 181/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 310/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 180/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 312/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 185/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 313/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 186/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 314/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 187/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 315/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 18/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 316/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 194/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 317/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 178/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 318/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 179/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 319/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 188/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 320/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 191/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 321/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 192/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 322/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 193/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 323/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 189/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 324/02.11.2017 privind modificarea Dispozitiei nr. 196/02.08.2017 -
» Dispozitia nr. 325/09.11.2017 privind desemnarea reprezentantului Primariei comunei Gorbanesti in comisia constituita pentru receptia la terminarea lucrarilor de constructii [...] -
» Dispozitia nr. 326/09.11.2017 privind numirea comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei Gorbanesti, pe anul 2017 -
» Dispozitia nr. 327/15.11.2017 privind constituirea Grupului de lucru cu atributii in derularea la nivelul Primariei comunei Gorbanesti, judetul Botosani [...] -
» Dispozitia nr. 328/15.11.2017 privind modificarea dispozitiei nr. 190/02.08.2017 [...] -
» Dispozitia nr. 329/15.11.2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani [...] -
» Dispozitia nr. 330/20.11.2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier [...] -
» Dispozitia nr. 331/20.11.2017 privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 332/22.11.2017 privind incetarea ajutorului social -
» Dispozitia nr. 333/22.11.2017 privind revocarea Dispozitiei nr. 280/31.10.2017 [...] -
» Dispozitia nr. 335/23.11.2017 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice [...] -
» Dispozitia nr. 334/23.11.2017 privind reactualizarea comisiei pentru probleme de aparare -
» Dispozitia nr. 336/27.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 337/27.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 338/27.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 339/27.11.2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 340/27.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 341/27.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 342/27.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 343/27.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 344/27.11.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 345/27.11.2017 privind mentinerea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 346/27.11.2017 privind stabilirea sumei de 28 lei ca drept acordat necuvenit [...] -
» Dispozitia nr. 348/27.11.2017 privind desemnarea persoanei autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral la comuna Gorbanesti, judetul Botosani -
» Dispozitia nr. 349/27.11.2017 privind desemnarea executorilor fiscali pentru incasarea creantelor restante la bugetul local al comunei Gorbanesti -
» Dispozitia nr. 350/27.11.2017 privind desemnarea responsabilului cu evidenta militara la nivelul comunei Gorbanesti, judetul Botosani -
» Dispozitia nr. 351/27.11.2017 privind delegarea de atributii si completarea fisei postului domnului Petrariu Ghiorgita [...] -
» Dispozitia nr. 355/14.12.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 356/14.12.2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 357/14.12.2017 privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 358/15.12.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 359/15.12.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 360/15.12.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 361/15.12.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 362/15.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani -
» Dispozitia nr. 363/15.12.2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 364/18.12.2017 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiilor [...] -
» Dispozitia nr. 365/21.12.2017 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» DIspozitia nr. 366/27.12.2017 privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta de indata, pentru data de 29.12.2017 -
» Dispozitia nr. 367/27.12.2017 privind aprobarea concediului de odihna in anul 2018 [...] -
» Dispozitia nr. 368/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Boghian Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 369/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Timisag Giorgica [...] -
» Dispozitia nr. 370/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Enache Giorgica [...] -
» Dispozitia nr. 371/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Donos Daniela [...] -
» Dispozitia nr. 372/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Cazacu Constantin [...] -
» Dispozitia nr. 373/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Andriescu Ortanta [...] -
» Dispozitia nr. 373/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Andriescu Ortanta [...] -
» Dispozitia nr. 374/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Ilincaru Maria [...] -
» Dispozitia nr. 375/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Ilas Alexandra [...] -
» Dispozitia nr. 376/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Murarasu Emanuela [...] -
» Dispozitia nr. 377/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Petrariu Constantin [...] -
» Dispozitia nr. 378/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Sauciuc Costica [...] -
» Dispozitia nr. 379/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Saviciuc George [...] -
» Dispozitia nr. 380/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Raileanu Pamfil [...] -
» Dispozitia nr. 381/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Preghici Andrei [...] -
» Dispozitia nr. 382/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Apatiei Daniel [...] -
» Dispozitia nr. 383/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Rotariu Marius-Dan [...] -
» Dispozitia nr. 384/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Pintilii Maricica [...] -
» Dispozitia nr. 385/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al doamnei Cilibiu Sonia [...] -
» Dispozitia nr. 386/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Petrariu Ghiorghita [...] -
» Dispozitia nr. 387/29.12.2017 privind stabilirea salariului lunar al domnului Haluca Alin-Florin [...] -
» Dispozitia nr. 388/29.12.2017 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Obada Margareta -
» Dispozitia nr. 389/29.12.2017 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Onofras Anisoara -
» Dispozitia nr. 390/29.11.2017 cu privire la stabilirea salariilor de baza ale asistentilor personali si ai persoanelor cu handicap grav [...] -
» Dispozitia nr. 1/19.01.2017 privind indreptarea erorii materiale structurate [...] -
» Dispozitia nr. 2/19.01.2018 privind incetarea dreptlui la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 3/19.01.2018 cu privire la desemnarea dlui Timisag Georgica [...] -
» Dispozitia nr. 4/19.01.2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei GOrbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 5/23.01.2018 modificarea art. 1 din Dispozitia nr. 382/29.12.2017 [...] -
» Dispozitia nr. 6/23.01.2018 modificarea art. 1 din Dispozitia nr. 388/29.12.2017 [...] -
» Dispozitia nr. 7/25.01.2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 8/25.01.2018 privind desemnarea persoanelor cu atributii [...] -
» Dispozitia nr. 9/31.01.2018 privind angajarea doamnei Vladeanu Nuta in functia de asistent personal -
» Dispozitia nr. 10/31.01.2018 privind suspendarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Gorbanesti si doamna Dascalu Iulia [...] -
» Dispozitia nr. 11/31.01.2018 privind angajarea domnului Dascalu Ionel in functia de asistent personal -
» Dispozitia nr. 12/31.01.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 13/31.01.2018 privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 14/31.01.2018 privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 15/31.01.2018 privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 16/31.01.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 17/31.01.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 18/05.02.2018 privind acordarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 19/06.02.2018 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Gorbanesti pe data de 14.02.2018 -
» Dispozitia nr. 20/06.02.2018 privind desemnarea persoanelor carora le revine obligatia completarii [...] -
» Dispozitia nr. 21/06.02.2018 privind completarea fisa postului cu atributii aferente completarii registrului agricol -
» Dispozitia nr. 22/06.02.2018 privind completarea fisa postului cu atributii aferente completarii registrului agricol -
» Dispozitia nr. 23/12.02.2018 privind constituirea si componenta Comisiilor de examinare si de solutionare [...] -
» Dispozitia nr. 24/29.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta extraordinara, in data de 26.02.2018 -
» Dispozitia nr. 25/20.02.2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2017-2018 -
» Dispozitia nr. 26/20.02.2018 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 27/20.02.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta -
» Dispozitia nr. 28/22.02.2018 privind constituirea si componenta Comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor [...] -
» Dispozitia nr. 29/23.02.2018 privind desemnarea reprezentantului UAT Gorbanesti, judetul Botosani [...] -
» Dispozitia nr. 30/22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 31/22.02.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 32/22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 33/22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 34/22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 35/22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 36/22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 37/22.02.2018 privind modificarea veniturilor cu mentinerea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 38/22.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 39/22.02.2018 privind modificarea dreptului de familie si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 40/26.02.2018 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe teritoriul comunei Gorbanesti in anul 2018 -
» Dispozitia nr. 41/26.02.2018 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 43/26.02.2018 privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 44/26.02.2018 privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 45/28.02.2018 privind promovarea in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent [...] -
» Dispozitia nr. 46/28.02.2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea inchirierii suprafetei de 186,19 ha [...] -
» Dispozitia nr. 47/09.03.2018 privind promovarea in functia publica de inspector, clasa I, grad profesional superior, a doamnei Domos Daniela [...] -
» Dispozitia nr. 48/13.03.2018 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice [...] -
» Dispozitia nr. 49/15.03.2018 privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 29.03.2018 -
» Dispoztia nr. 50/15.03.2018 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Obada Margareta -
» Dispozita nr. 51/15.03.2018 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Onofras Anisoara -
» Dispozitia nr. 52/23.03.2018 privind incetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Gorbanesti si domnul Enache Georgica [...] -
» Dispozitia nr. 53/23.03.2018 privind indreptarea erorii materiale strecurata la continutul art. 1 [...] -
» Dispozitia nr. 54/23.03.2018 privind indreptarea erorii materiale strecurata la contunutul art. 1 [...] -
» Dispozitia nr. 55/28.03.2018 privind constituirea comisiei de disciplina pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti -
» Dispozitia nr. 56/28.03.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 57/28.03.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 58/28.03.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 59/28.03.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei [...] -
» Dispozitia nr. 60/28.03.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei [...] -
» Dispozitia nr. 61/28.03.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei [...] -
» Dispozitia nr. 62/28.03.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 63/28.03.2018 privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 64/28.03.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 65/28.03.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 66/28.03.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 67/28.03.2018 de revocare a Disp. nr. 43/26.02.2018 -
» Dispozitia nr. 68/28.03.2018 de revocare a Disp. nr. 26.02.2018 -
» Dispozitia nr. 69/28.03.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei [...] -
» Dispozitia nr. 75/20.04.2018 privind stabilirea dreptului de ajutor social pentru domnul Alexa Mihai -
» Dispozitia nr. 75/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 76/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 77/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 78/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 79/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 80/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 81/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 82/20.04.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 83/10.05.2018 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice [...] -
» Dispozitia nr. 84/14.05.2018 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Gorbanesti pe data de 30.05.2018 -
» Dispozitia nr. 85/14.05.2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul comunei Gorbanesti, judetul Botosani -
» Dispozitia nr. 70/30.03.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta extraordinara [...] -
» Dispozitia nr. 71/11.04.2018 privind completarea fisei postului unui functionar public cu noi atributii -
» Dispozitia nr. 72/13.04.2018 privind desemnarea domnului Boghian Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 73/16.04.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta Ordinara [...] -
» Dispozitia nr. 74/16.04.2018 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice [...] -
» Dispozitia nr. 86/30.05.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 87/30.05.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 88/30.05.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 89/30.05.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 90/30.05.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 91/30.05.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 92/30.05.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 93/30.05.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 94/07.06.2018 comisia de control pentru verificarea lucrarilor de intretinere a pasunilor la nivelul comunei Gorbanesti -
» Dispozitia nr. 95/07.06.2018 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Gradinariu Dan -
» Dispozitia nr. 96/07.06.2018 privind reluarea activitatii de catre doamna Gradinariu Adriana-Geanina -
» Dispozitia nr. 97/08.06.2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese [...] -
» Dispozitia nr. 98/14.06.2018 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» Dispozitia nr. 99/14.06.2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani in sedinta ordinara, pentru data de 29.06.2018 -
» Dispozitia nr. 102/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alicatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 103/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 104/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 105/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 106/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 107/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 108/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 109/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 110/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 111/25.06.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 112/25.06.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 113/25.06.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 114/25.06.2018 privind incetarea ajutorului social -
» Dispozitia nr. 115/27.06.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 116/28.06.2018 privind rectificarea actului de casatorie nr. 05/30.01.1959 [...] -
» Dispozitia nr. 117/28.08.2018 privind rectificarea actului de nastere nr. 69/22.06.1959 [...] -
» Dispozitia nr. 118/29.06.2018 privind instituirea serviciului de permanenta in cadrul Primariei comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 119/29.06.2018 privind constituirea comisiei de specialitate pentru sontatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale [...] -
» Dispozita nr. 120/02.07.2018 privind constituirea si numirea Comisiei [...] -
» Dispozitia nr. 121/06.07.2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor [...] -
» Dispozitia nr. 122/10.07.2018 privind decontarea cheltuielolor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» Dispozitia nr. 123/10.07.2018 privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila -
» Dispozitia nr. 124/11.07.2018 privind modificarea Dispozitiei nr. 120/02.07.2018 [...] -
» Dispozitia nr. 125/12.07.2018 privind stabilirea dreptului de ajutor social pentru doamna Rotaru Felicia -
» Dispozitia nr. 126/12.07.2018 privind incetarea contractului individiual de munca al domnului Bogdan Mihai -
» Dispozitia nr. 127/12.07.2018 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Bogdan Eugenia [...] -
» Dispozitia nr. 128/12.07.2018 pentru prelungirea raportului de munca [...] -
» Dispozitia nr. 129/17.07.2018 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti in sedinta ordinara din data de 30.07.2018 -
» Dispozitia nr. 130/23.07.2018 - privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 131/30.07.2018 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 120/02.07.2018 [...] -
» Dispozitia nr. 132/30.07.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 133/30.07.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 134/30.07.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 135/30.07.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 136/30.07.2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 137/13.08.2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 138/30.08.2018 privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare domnului Apatiei Iulian Daniel [...] -
» Dispozitia nr. 139/30.08.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 140/05.09.2018 privind acoradarea unui ajutor de urgenta -
» Dispozitia nr. 141/07.09.2018 privind desemnarea doamnei Donos Daniela [...] -
» Dispozitia nr. 142/11.09.2018 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 143/11.09.2018 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 144/11.09.2018 privind stabilirea dreptului de ajutor social pentur domnul Deica Eugen -
» Dispozitia nr. 145/20.09.2018 privind convocarea consiliului local la sedinta ordinara din data de 28.09.2018 -
» Dispozitia nr. 146/26.09.2018 - privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 147/26.09.2018 - privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 148/26.09.2018 - privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 149/26.09.2018 - privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 150/26.09.2018 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 151/26.09.2018 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 152/26.09.2018 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 153/26.09.2018 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj in vederea desfasurarii campaniei [...] -
» Dispozitia nr. 154/20.09.2018 - privind delimitarea si numerotarea sectilor de votare [...] -
» Dispozitia nr. 189/11.10.2018 - privind numirea comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat al comunei Gorbanesti, pe anul 2018 -
» Dispozitia nr. 202/16.10.2018 - privind convocarea Consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 31.10.2018 -
» Dispozitia nr. 216/06.11.2018 - privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la finalizarea lucrarilor [...] -
» Dispozitia nr. 217/08.11.2018 - privind decontarea cheltuielilor [...] -
» Dispozitia nr. 218/13.11.2018 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 219/11.11.2018 - privind aprobarea Programului de masuri [...] -
» Dispozitia nr. 220/19.11.2018 - privind aprobarea Nomenclatorului [...] -
» Dispozitia nr. 221/20.11.2018 - privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei [...] -
» Dispozitia nr. 222/21.11.2018 - privind acordarea gradatiei corespunzatoare [...] -
» Dispozitia nr. 232/10.12.2018 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 233/10.12.2018 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 234/11.12.2018 - pentru constituirea echipei mobile de interventie [...] -
» Dispozitia nr. 246/21.12.2018 - privind rectificarea bugetului local [...] -
» Dispozitia nr. 235/17.12.2018 - privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici din aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti -
» Dispozitia nr. 236/17.12.2018 - privind convocarea CL al com. Gorbanesti in sedinta de indata pentru data de 18.12.2018 -
» Dispozitia nr. 237/18.12.2018 - privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiilor incepand cu data de 1 ianuarie 2019 [...] -
» Dispozitia nr. 247/21.12.2018 - privind convocarea CL al com. Gorbanesti in sedinta extraordinara pe data de 28.12.2018 -
» Dispozitia nr. 246/21.12.2018 - privind rectificarea bugetului local [...] -
» Dispozitia nr. 248/21.12.2018 - privind constituirea echipei de implementare [...] -
» Dispozitia nr. 249/21.12.2018 - privind numirea comisiei de concurs si a comisiei pentru solutionarea contestatiilor [...] -
» Dispozitia nr. 251/27.12.2018 - privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordate numitei Marian Elena [...] -
» Dispozitia nr. 252/27.12.2018 - privind angajarea doamnei Dochita ioana-Maria in functia de asistent personal -
» Dispozitia nr. 253/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Bogian Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 254/28.12.2081 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Timisag Giorgica [...] -
» Dispozitia nr. 255/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Donos Daniela [...] -
» Dispozitia nr. 256/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Cazacu Constantin [...] -
» Dispozitia nr. 257/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Ilincaru Maria [...] -
» Dispozitia nr. 258/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Ilas Alexandra [...] -
» Dispozitia nr. 259/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Boghian Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 260/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Sauciuc Costica [...] -
» Dispozitia nr. 261/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Saviciuc Georgel [...] -
» Dispozitia nr. 262/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Perghici Andrei [...] -
» Dispozitia nr. 263/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Preghici Andrei [...] -
» Dispozitia nr. 264/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Rotariu Marius-Dan [... -
» Dispozitia nr. 265/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Pintiliii Maricica [...] -
» Dispozitia nr. 266/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Petrariu Ghiorghita [...] -
» Dispozitia nr. 267/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Haiuca Alin [...] -
» Dispozitia nr. 268/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al doamnei Clibiu Sonia [...] -
» Dispozitia nr. 269/28.12.2018 - cu privire la stabilirea salariilor de baza ale asistentilor personali [...] -
» Dispozitia nr. 270/28.12.2018 - privind punerea la executare a Sentintei civile nr. 372/10.04.2018 [...] -
» Dispozitia nr. 271/28.12.2018 - privind stabilirea salariului lunar al domnului Petrariu Constantin [...] -
» Dispozitia nr. 1/14.01.2019 - privind incetarea contractului individual de munca al domnului Ciobanu Remus [...] -
» Dispozitia nr. 2/14.01.2019 - privind angajarea doamnei Husac Liliana [...] -
» Dispozitia nr. 3/14.01.2019 - privind modificarea dispozitiei nr. 252/27.12.2018 [...] -
» Dispozitia nr. 4/14.01.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 5/14.01.2019 - privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne [...] -
» Dispozitia nr. 6/22.01.2019 - privind aprobarea acordarii lunar a indemnizatiei de hrana [...] -
» Dispozitia nr. 7/22.01.2019 - privind desemnarea reprezentantului Primariei comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 8/23.01.2019 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 9/23.01.2019 - privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordate numitului Cornenu Vasile [...] -
» Dispozitia nr. 10/28.01.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 11/28.01.2019 - privind acordarea dreptului la stimulente edicationale [...] -
» Dispozitia nr. 12/28.01.2019 - privind incetarea dreptului la stimulente edicationale [...] -
» Dispozitia nr. 13/28.01.2019 - privind numirea domnului Melinte Ionut Lucian [...] -
» Dispozitia nr. 14/28.01.2019 - privind acordarea sporului pentru conditii deosebite [...] -
» Dispozitia nr. 15/28.01.2019 - privind constituirea comisiei de paritare din cadrul primariei comunei Gorbanesti -
» Dispozitia nr. 16/07.02.2019 - privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 17/11.02.2019 - privind convocarea Consiliului Local [...] -
» Dispozitia nr. 18/14.02.2019 - privind respingerea acordarii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 19/14.02.2019 - privind stabilirea drepti;io de ajutor social pentru domnul Filip Viorel -
» Dispozitia nr. 20/14.02.2019 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei -
» Dispozitia nr. 21/14.02.2019 - privind modificarea numarului de copii [...] -
» Dispozitia nr. 22/14.02.2019 - privind modificarea tipului de familie [...] -
» Dispozitia nr. 23/14.02.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 24/14.02.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 25/14.02.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 26/14.02.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 27/14.02.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 28/14.02.2019 - privind acordarea sporului pentru conditii deosebite asistentului medical comunitar -
» Dispozitia nr. 29/18.02.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 30/18.02.2019 - privind instituirea curatelei si numirea in calitate de curator [...] -
» Dispozitia nr. 31/18.02.2019 - privind convocarea COnsiliului local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 32/19.02.2019 - privind modificarea numarului de copii [...] -
» Dispozitia nr. 33/14.02.2019 - privind modificarea numarului de copii [...] -
» Dispozitia nr. 34/01.03.2019 - privind revocarea pe motiv de ilegalitate a Dispozitiei nr. 248/2018 [...] -
» Dispozitia nr. 35/01.03.2019 - privind aprobarea concediului de odihna in anul 2019 [...] -
» Dispozitia nr. 36/01.03.2019 - privind stabilire indemnizatie primar conform HG nr. 325/2018 -
» Dispozitia nr. 37/06.03.2019 - privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime [...] -
» Dispozitia nr. 38/06.03.2019 - privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime [...] -
» Dispozitia nr. 39/11.03.2019 - privind instituirea curatelei speciale [...] -
» Dispozitia nr. 40/13.03.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» Dispozitia nr. 43/18.03.2019 - cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2010 "LUNA CURATENIEI" -
» Dispozitia nr. 41/15.02.2019 - privind aprobarea Planului de pregatire in situatii de urgenta [...] -
» Dispozitia nr. 42/15.03.2019 - privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara [...] -
» Dispozitia nr. 44/18.03.2019 - privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 45/18.03.2019 - privind modificarea numarului de copii -
» Dispozitia nr. 46/18.03.2019 - privind modificarea numarului de membri de familie -
» Dispozitia nr. 47/18.03.2019 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 48/18.03.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 49/18.03.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 50/18.03.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 51/19.03.2019 - privind revocarea alin 3-alin 5 [...] -
» Dispozitia nr. 52/25.01.2019 - privind incetarea platii indemnizatiei lunare acordate minorului Hritcu Dumitru Gabriel [...] -
» Dispozitia nr. 53/25.03.2019 - privind incetarea dreptului la stimulente edicationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 54/25.03.2019 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 55/25.03.2019 - privind modificarea numarului de copii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 56/27.03.2019 - privind rectificarea actului de casatorie nr. 15/26.10.1995 [...] -
» Dispozitia nr. 57/27.03.2019 - privind modificarea fisei de post a domnului Petrariu Constantin - sef SVSU -
» Dispozita nr. 58/02.04.2019 - privind desemnarea comisiei de evaluare si a expertilor coptati pentru atribuirea contractului [...] -
» Dispozitia nr. 59/11.04.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 60/11.04.2019 - privind stabilirea dreptului de ajutor social [...] -
» Dispozitia nr. 61/11.04.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 62/11.04.2019 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 78/28.06.2019 - privind suspendarea acordarii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 79/03.06.2019 - privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea si evaluarea preliminara [...] -
» Dispozitia nr. 80/03.06.2019 - privind instituirea serviciului de permanenta cu personal corespunzator la Primaria comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 81/04.06.2019 - privind instituirea serviciului de permanenta cu personalul corespunzator [...] -
» Dispozitia nr. 82/13.06.2019 - privind stabilirea dreptului de ajutor social pentru domnul BALINSCHI TIBERIU-LIVIU -
» Dispozitia nr. 83/13.06.2019 - privind modificarea numarului de membri de familie -
» Dispozitia nr. 84/13.06.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 85/13.06.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 86/13.06.2019 - privind modificarea numarului de copii si cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 87/13.06.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 88/13.06.2019 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 89/13.06.2019 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 90/13.06.2019 - privind modificarea numarului de copii si cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 91/13.05.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» Dispozitia nr. 92/14.06.2019 - privind aprobarea Planului de perfectionare profesionala a salariatilor din cadrul administratiei publice [...] -
» Dispozitia nr. 93/18.06.2019 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 94/19.06.2019 - privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale [...] -
» Dispozitia nr. 95/19.06.2019 - privind numirea responsabililor cu identificarea functiilor sensibile [...] -
» Dispozitia nr. 96/26.06.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 97/24.06.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 98/24.06.2019 - privind instituirea serviciului de premanenta cu personal corespunzator -
» Dispozitia nr. 63/18.04.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 64/25.04.2019 - privind incetarea dreptului la stimulente educationale sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 65/02.05.2019 - privind angajarea doamnei Priscaru Marinela [...] -
» Dispozitia nr. 66/06.05.2019 - privind acordarea unui ajutor de urgenta Primarului comunei Gorbanesti -
» Dispozitia nr. 67/09.05.2019 - privind angajarea doamnei Gheorghiciuc Corina [...] -
» Dispozitia nr. 68/09.05.2019 - pentru prelungirea raportului de munca incheiat intra comuna Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 69/13.05.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 70/13.05.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 71/13.05.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 72/13.05.2019 - privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 73/14.05.2019 - privind convocarea Consiliului local [...] -
» Dispozitia nr. 74/15.05.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 107/15.07.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» Dispozitia nr. 108/17.07.2019 - privind convocarea Consiliului local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 109/19.07.2019 - privind incetarea contractului individual de munca al domnului Lupu Laurentiu [...] -
» Dispozitia nr. 110/19.07.2019 - privind angajarea doamnei Lupu Mihaela [...] -
» Dispozitia nr. 111/19.07.2019 - privind constituirea si numirea Comisiei pentru receptia la finalizarea lucrarilor [...] -
» Dispozitia nr. 112/31.07.2019 - privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 99/27.06.2019 privind instituirea serviciului de permanenta cu personal corespunzator [...] -
» Dispozitia nr. 100/05.07.2019 - privind constituirea comisiei de specialitate [...] -
» Dispozitia nr. 124/09.08.2019 - privind convocarea consiliului local al comunei Gorbanesti, judetul Botosani, in sedinta ordinara, pentru data de 30.08.2019 -
» Dispozitia nr. 125/09.08.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta [...] -
» Dispozitia nr. 126/12.08.2019 - privind constituirea comisiei pentru receptia finala a [...] -
» Dispozitia nr. 137/09.09.2019 - privind aprobarea Codului de conduita [...] -
» Dispozitia nr. 142/11.09.2019 - privind convocarea Consiliului local [...] -
» Dispozitia nr. 148/26.09.2019 - privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral ce vor fi utilizate in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor [...] -
» Dispozitia nr. 149/30.09.2019 - privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» Dispozitia nr. 166/21.10.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti [...] -
» Dispozitia nr. 181/07.11.2019 - privind interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice [...] -
» Dispozitia nr. 182/13.11.2019 - privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca [...] -
» Dispozitia nr. 183/13.11.2019 - privind numirea comisiei de inventariere a patrimoniului public [...] -
» Dispozitia nr. 187/19.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorbanesti in sedinta ordinara [...] -
» Dispozitia nr. 192/22.11.2019 - privind aprobarea virarilor de credite [...] -
» Dispozitia nr. 196/11.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local al comunei Grobanesti in sedinta ordinara pentru data de 18.12.2019 -
» Dispozitia nr. 212/24.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local al com. Gorbanesti in sedinta extraordinara pentru data de 30.12.2019 -
» Dispozitia nr. 1/09.01.2020 - privind convocarea Consiliului Local [...] -
» Dispozitia nr. 11/20.01.2020 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara, pentru data de 30.01.2020 -
» Dispozitia nr. 132/21.08.2020 - privind stabilirea lucrurilor speciale pentru afisaj [...] -
» Dispozitia nr. 151/10.09.2020 - privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare [...] -
» Dispozitia nr. 158/21.09.2020 - cu privire la interzicerea comercializarii sau consumului bauturilor alcoolice pe o distanta de 500 de metri [...] -
» Dispozitia nr. 176/21.10.2020 - privind aprobarea listei destinatarilor finali [...] -
» Dispozitia nr. 177/26.10.2020 - privind aprobarea listei destinatarilor finali [...] -
» Dispozitia nr. 180/26.10.2020 - privind aprobarea listei destinatarilor finali [...] -
» Dispozitia nr. 185/05.11.2020 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral [...] -
» Dispozitia nr. 186/05.11.2020 - privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare [...] -
» Dispozitia nr. 188/05.11.2020 - privind constituirea si numirea comisiei [...] -
» Dispozitia nr. 220/20.11.2020 - privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei [...] -