PRIMARIA COMUNEI GORBANESTI

Judetul Botosani

PROIECTE DE HOTARARE» Proiect de hotarare Nr. 7341/08.09.2016 - privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pasunile comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare Nr. 7087/26.08.2016 - privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acodrului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare Nr. 7318/07.09.2016 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Gorbanesti, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1, Gorbanesti pentru anul scolar 2016-2017
» Proiect de hotarare Nr. 7319/07.09.2016 - pentru aprobarea unui schimb de teren intre comuna Gorbanesti si Comisia locala de fond funciar
» Proiect de hotarare Nr. 7810/26.09.2016 - privind aprobare ACTULUI ADITIONAL la CONTRACTUL PRESTARI SERVICII PUBLICE DE SALUBRIZARE PENTRU INSTITUTII PUBLICE nr. 72/10.07.2012
» Proiect de hotarare Nr. 7524/16.09.2016 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni august 2016
» Proiect de hotarare Nr. 7470/14.09.2016 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe trimestrul IV al anului 2016
» Proiect de hotarare Nr. 8139/05.10.2016 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe trimestrul IV al anului 2016
» Proiect de hotarare Nr. 8543/18.10.2016 - privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. ELPROEX S.A. Botosani [...]
» Proiect de hotarare Nr. 8393/13.10.2016 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni septembrie 2016
» Proiect de hotarare Nr. 8626/20.10.2016 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pentru anul 2016
» Proiect de hotarare Nr. 9220/16.11.2016 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pentru anul 2016
» Proiect de hotarare Nr. 9288/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Proiect de hotarare Nr. 9746/06.12.2016 - privind aprobarea Rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe trimestrul IV, anul 2016
» Proiect de hotarare Nr. 9282/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9282/18.11.2016
» Proiect de hotarare Nr. 9285/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 2 Vanatori, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare"
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9258
» Proiect de hotarare Nr. 9288/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9288
» Proiect de hotarare Nr. 9291/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gorbanesti, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare"
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9291
» Proiect de hotarare Nr. 9294/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9294
» Proiect de hotarare Nr. 9746/06.12.2016 - privind aprobare rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe trimestrul IV anul 2016
» Proiect de hotarare Nr. 9297/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Primara nr. 2 Siliscani, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare"
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9297
» Proiect de hotarare Nr. 9300/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9300
» Proiect de hotarare Nr. 9303/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Primara nr. 3 George Cosbuc, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare"
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9303
» Proiect de hotarare Nr. 9306/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - Nr. 9306
» Expunere de Motive nr. 10217/28.12.2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe trimestrul IV anul 2016
» Proiect de Hotarare nr. 10218/28.12.2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 10218/28.12.2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 9176/15.11.2016 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare - nr. 9176/15.11.2016
» Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare - nr. 9176/15.11.2016
» Proiect de hotarare nr. 9870/09.12.2016 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni noiembrie 2016
» Proiect de hotarare nr. 8862/02.11.2016 - privind aprobarea taxelor de colectare a deseurilor municipale pentru anul 2017 si aprobarea Acordului financiar
» Proiect de hotarare nr. 9934/13.12.2016 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social [...]
» Proiect de hotarare nr. 148/13.01.2017 - privind reorganizarea si organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare nr. 15013.01.2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta al Comunei Gorbanesti, serviciu de categoria CI
» Proiect de hotarare nr. 168/13.01.2017 - privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Calimandriuc Valentin [...]
» Proiect de hotarare nr. 202/16.01.2017 - cu privire la aprobarea folosirii excedentului bugetului local din anul 2015, pentru cheltuieli de reintregire a sectiunii dezvoltare
» Proiect de hotarare nr. 148/13.02.2017 - privind reorganizarea si organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gorbanesti
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare -
» Proiect de hotarare nr. 150/13.01.2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gorbanesti, serviciu de categoria CI
» Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare -
» Proiect de hotarare nr. 202/16.01.2017 - cu privire la aprobarea folosirii excedentului bugetului local din anul 2015, pentru cheltuieli de reintregire a sectiunii dezvoltare
» Proiect de hotarare nr. 553/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Proiect de hotarare nr. 555/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Proiect de hotarare nr. 557/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Proiect de hotarare nr. 565/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 2 Vanatori, comuna Gorbanesti, jud. Botosani" la vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, pentru anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 567/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gorbanesti, comuna Gorbanesti, jud. Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, pentru anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 569/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici a proiectului [...]
» Proiect de hotarare nr. 168 - privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, perioada 17.05.2016-31.12.2016
» Proiect de hotarare nr. 519/01.02.2017 - privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare nr. 559/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Proiect de hotarare nr. 561/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...]
» Proiect de hotarare nr. 571/03.02.2017 - privind aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Primara nr. 3 [...]"
» Proiect de hotarare nr. 667/09.02.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni ianuarie 2017
» Proiect de hotarare nr. 681/09.02.2017 - privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local Gorbanesti in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. "ECOPROCES" Botosani
» Proiect de hotarare nr. 1409/09.03.2017 - prin care se ia act de incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Calimandriuc Valentin
» Proiect de hotarare nr. 1448/10.03.2017 - privind validarea mandatului de consilier al doamnei Boghian Aurelia
» Proiect de hotarare nr. 1538/14.03.2017 - priveste: Aprobarea Bugetului Local al Comunei Gorbanesti pe anul 2017
» Anexa nr. 1 la PH nr. 1538/14.03.2017 -
» Proiect de hotarare - cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2017 "LUNA CURATENIEI"
» Proiect de hotarare nr. 1199/02.03.2017 - privnd actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Gorbanesti in anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 1406/09.03.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni februarie 2017
» Proiect de hotarare - privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Gorbanesti nr. 25/29.03.2016 [...]
» Proiect de hotarare nr. 2150/06.04.2017 - privind modificarea si completarea HCL nr. 6/26.06.2016 [...]
» Proiect de hotarare nr. 2242/11.04.2017 - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul financiar 2016
» Proiect de hotarare nr. 2302/12.04.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni martie 2017
» Proiect de hotarare nr 2302 / 12.04.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni martie 2017
» Proiect de hotarare 2242 11.04.2017 - privind aprobarea contului de inchiriere al exercitiului bugetar pentru anul financiar 2016
» Proiect de hotarare nr 2370/20.04.2017 - cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de concesiune prin act aditional
» Proiect de hotarare Nr 2150 06.04.2017 - privind modificarea si completarea HCL nr 6 / 26.06.2016 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare nr.2529 din 26.04.2017 - privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole si protejarea zonelor vulnerabile
» ยป Proiect de hotarare nr.2759 din 04.05.2017 - privind acordarea unui mandat Primarului comunei Gorbanesti in vederea reprezentarii CL al comunei Gorbanesti in fata instantelor judecatoresti
» Proiect de hotarare nr.2804 din 05.05.2017 - privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru sedintele CL al comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare nr.2903 din 10.05.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferente lunii aprilie 2017
» Proiect de hotarare nr.3025 din 15.05.2017 - privind aprobarea participarii la programul competitiv de finantare
» Proiect de hotarare nr.3987 din 11.05.2017 - privind includerea unor drumuri de acces in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare nr. 3180/25.05.2017 - privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si transport deseuri [...]
» Proiect de hotarare nr.3511/13.06.2017 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
» Proiect de hotarare nr.3543/14.06.2017 - privind stabilirea unor masuri in vederea realziarii Programului "Iluminat stradal cu lampi LED si panouri fotovoltaice,in localitatile comunei Gorbanesti"
» Proiect de hotarare nr.3641/19.06.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta lunii mai 2017
» Proiect de hotarare Nr. 1/06.07.2017 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Gorbanesti nr. 30/29.05.2017
» Proiect de hotarare Nr. 2/07.06.2017 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Gorbanesti nr. 33/29.05.2017 privind includerea unor drumuri ...
» Proiect de hotarare Nr. 3/06.07.2017 - privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Gorbanesti nr. 29/29.05.2017 privind aprobarea decontarii navetei
» Proiect de hotarare Nr. 4/07.06.2017 - privind aderarea comunei Gorbanesti la Asociatia Comunelor din Romania
» Proiect de hotarare Nr. 5/14.07.2017 - privind stabilirea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului...
» Proiect de hotarare Nr. 6/06.07.2017 - privitor la stabilirea indemnizatiei de sedinta la care au dreptul consilierii locali pentru participarea la...
» Proiect de hotarare Nr. 7/11.07.2017 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe trimestrul III al anului 2017
» Proiect de hotarare Nr. 8/14.07.2017 - privind schimbarea din functie de viceprimar al Comunei Gorbanesti a domnului consilier Buruiana Cristinel
» Proiect de hotarare Nr. 12/04.08.2017 - privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Gorbanesti
» Raport de specialitate Nr. 4790/04.08.2017 - la proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Gorbanesti
» Proiect de hotarare Nr. 13/11.08.2017 - Pentru aprobarea Raportului privind Situatia persoanelor cu handicap grav care au optat pentru indemnizatia lunara pentru semestrul I al anului 2017
» Expunere de motive Nr. 4789/04.08.2017 - la proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Comunei Gorbanesti
» Anexa la Proiect de hotarare Nr. 13/11.08.2017 - Raport pe semestrul I - 2017
» Expunere de motive Nr. 4916/11.08.2017 - Pentru aprobarea Raportului pe semestrul I - 2017
» Raport de specialitate Nr. 4917/11.08.2017 - la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului pe semestrul I - 2017
» Proiect de hotarare nr. 21/14.09.2017 - privind implementarea proiectului "REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GORBANESTI SI TEREN DE SPORT - COMUNA GORBANESTI, JUDETUL BOTOSANI"
» Proiect de hotarare Nr. 19/14.09.2017 - privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii al Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului Comunei Gorbanesti, pe anul 2018
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare nr. 19/14.09.2017 -
» Anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare nr. 19/14.09.2017 -
» Proiect de hotarare nr. 20/14.09.2017 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti pentru anul 2018
» Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare nr. 20 -
» Proiect de hotarare nr. 22/14.09.2017 - privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Gorbanesti, judetul Botosani
» Proiect de hotarare nr. 25/03.10.2017 - privind aprobarea tarifului si a taxei speciale de salubrizare in Comuna Gorbanesti, judetul Botosani, pe anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 26/10.05.2017 - de modificarea Hotarari nr. 43/28.07.2017 [...]
» Proiect de hotarare nr. 27/03.11.2017 - privind aprobarea burselor scolare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 28/03.11.2017 - privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de folosinta in favoarea SC DELGAZ GRID SA [...] -
» Proiect de hotarare nr. 29/03.11.2017 - privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii -
» Proiect de hotarare nr. 31/07.11.2017 - privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 32/03.11.2017 - pentru aprobarea Procedurii de lucru privind inregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 33/06.11.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investitii [...] -
» Proiect de hotarare nr. 34/06.11.2017 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuieliilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL [...] -
» Proiect de hotarare nr. 35/13.11.2017 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe trimestrul IV al anului 2017 -
» Proiect de hotarare nr. 37/27.11.2017 - privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Gorbanesti, pentru anul scolar 2018-2019 -
» Proiect de hotarare nr. 36/27.11.2017 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe anul 2017 -
» Proiect de hotarare nr. 22/14.09.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Gorbanesti, judetul Botosani -
» Proiect de hotarare nr. 37/27.11.2017 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Gorbanesti, pentru anul scolar 2018-2019 -
» Proiect de hotarare nr. 39/21.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr. 40/29.11.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 [..] -
» Proiect de hotarare nr.42/19.12.2017 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [.....] -
» Proiect de hotarare nr. 44/29.12.2017 privind revocarea HCL nr. 6/22.11.2017 -
» Proiect de hotarare nr. 45/29.12.2017 privind revocarea HCL nr. 64/22.11.2017 -
» Proiect de hotarare nr. 46/29.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Social, comuna Gorbanesti, judetul Botosani -
» Proiect de hotarare nr. 202/12.01.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr. 1/12.01.2018 privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Gorbanesti pe anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr. 2/12.01.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, perioada 01.01.2017-31.12.2017 -
» Proiect de hotarare nr. 3/15.01.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Gorbanesti -
» Proiect de hotarare nr. 5/22.02.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Biruinta Gorbanesti in anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr. 6/22.02.2018 privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 7/22.02.2018 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Gorbanesti in anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr.8/30.03.2018 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investitii [....] -
» Proiect de hotarare nr. 9/30.03.2018 - privind aprobarea actualizarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat [.....] -
» Proiect de hotarare nr. 10/28.03.2018 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale -
» Proiect de hotarare nr. 11/28.03.2018 - privind modificarea anexei nr. 2 [...] -
» Proiect de hotarare nr. 12/28.03.2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti [...] -
» Proiect de hotarare nr. 13/23.04.2018 - privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatiile de constructii [....] -
» Anexa I la PH 13/23.04.2018 -
» Anexa II la PH 13/23.04.2018 -
» Proiect de hotarare nr.14/24.04.2018 - privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza administrativ teriroriala a comunei -
» Proiect de hotarare nr.15/23.04.2018 - privind desemnarea reprezentantului CL al com. Gorbanesti in comisia de control pentru verificarea lucrarilor [....] -
» Proiect de hotarare nr. 16/26.04.2018 - privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice [....] -
» Anexa I la PH 16/26.04.2018 -
» Proiect de hotarare nr. 17/27.04.2018 - privind desemnarea presedintelui de sedinta [....] -
» Proiect de hotarare nr. 18/30.05.2018 privind analiza stadiului de inscriere adatelor in Registrul agricol [...] -
» Proiect de hotarare nr. 19/30.05.2018 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii al Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului Comunei Gorbanesti -
» Proiect de hotarare nr. 20/30.05.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti pentru anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 21/30.05.2018 privind aprobarea transferului mijlocului fix "microbuz pentru transportul scolar" [...] -
» Proiect de hotarare nr. 22/02.07.2018 privind aprobarea "Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali [...]" -
» Proiect de hotarare nr. 23/02.07.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti [...] -
» Proiect de hotarare nr. 24/02.08.2018 privind aprobarea Planului Anual de Actiune [...] -
» Proiect de hotarare nr. 25/02.08.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 27/30.08.2018 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii [...] -
» Proiect de hotarare nr. 28/30.08.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti pentru anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 29/31.08.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Gorbanesti [...] -
» Proiect de hotarare nr. 30/31.08.2018 privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr. 31/31.08.2018 privind aprobarea participarii comunei Gorbanesti la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national [...] -
» Proiect de hotarare nr. 33/28.09.2018 privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ -
» Proiect de hotarare nr. 34/01.10.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pentru anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr. 35/01.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...] -
» Proiect de hotarare nr. 36/28.10.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...] -
» Proiect de hotarare nr. 37/29.10.2018 privind transformarea functiei publice vacante de consilier [...] -
» Proiect de hotarare nr. 38/31.10.2018 cu privire la aprobarea numarului de burse si a cuantumului acestora [...] -
» Proiect de hotarare nr. 39/08.11.2018 privind revocarea HCL nr. 34/31.10.2018 -
» Proiect de hotarare nr. 41/15.11.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 42/14.11.2018 privind aprobarea planului de actiuni [...] -
» Proiect de hotarare nr. 43/03.12.2018 privind rectificarea bugetului local [...] -
» Proiect de hotarare nr. 44/12.12.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate la Planul Urbanistic -
» Proiect de hotarare nr. 45/12.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza [...] -
» Proiect de hotarare nr. 46/21.12.2018 privind validarea dispozitiei primaruluui -
» Proiect de hotarare nr. 1/03.01.2019 privind analiza studiului de inscriere a datelor in Registrul agricol [...] -
» Proiect de hotarare nr. 2/03.01.2019 privind organizarea programului de audiente [...] -
» Proiect de hotarare nr. 3/03.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 4/03.01.2019 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice [...] -
» Proiect de hotarare nr. 5/03.01.2019 privind aprobarea reactualizarii Regulamentului de organizare si functionare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 6/26.01.2019 privind acordarea mandatului special [...] -
» Proiect de hotarare nr. 40/12.11.2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant [...] -
» Proiect de hotarare nr. 7/16.01.2019 privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei Gorbanesti -
» Proiect de hotarare nr. 8/01.02.2019 privid desemnarea presedintelui de sedinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 9/01.02.2019 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale [...] -
» Proiect de hotarare nr. 10/02.02.2019 privind aprobarea suprafetei totale pentru care va fi intocmit proiectul de amenajament pastoral [...] -
» Proiect de hotarare nr. 11/21.02.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli 31.12.2018 -
» Proiect de hotarare nr. 12/25.02.2019 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor [...] -
» Proiect de hotarare nr. 13/01.03.2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice [...] -
» Proiect de hotarare nr. 14/01.03.2019 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silita [...] -
» Proiect de hotarare nr. 15/02.03.2019 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 [...] -
» Proiect de hotarare nr. 16/22.03.2019 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale -
» Proiect de hotarare nr. 17/26.06.2019 prin care se ia act de incetarea de drept [...] -
» Proiect de hotarare nr. 18/04.04.2019 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Ungureanu Maria -
» Proiect de hotarare nr. 19/04.04.2019 privind actualizarea si reorganizarea comisiilor de specialitate [...] -
» Proiect de hotarare nr. 20/02.04.2019 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Gorbanesti pe anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 21/02.04.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata [...] -
» Proiect de hotarare nr. 22/03.05.2019 privind aprobarea completarii HCL nr. 15/28.03.2019 [...] -
» Proiect de hotarare nr. 23/03.05.2019 privind aprobarea cotei lunare de plata pentru comuna Gorbanesti [...] -
» Proiect de hotarare nr. 24/03.05.2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 26/01.07.2019 - privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice [...] -
» Proiect de hotarare nr. 28/31.07.2019 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor [...] -
» Proiect de hotarare nr. 29/31.07.2019 - privind desemnarea presedintelui de sedinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 30/31.07.2019 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 32/02.09.2019 - privind aprobare modificari [...] -
» Proiect de hotarare nr. 33/02.09.2019 - privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii [...] -
» Proiect de hotarare nr. 34/02.09.2019 - pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata [...] -
» Proiect de hotarare nr. 35/02.09.2019 - privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local Gorbanesti [...] -
» Proiect de hotarare nr. 36/01.10.2019 - aprobarea validarii Dispozitiei primarului comunei Gorbanesti [...] -
» Proiect de hotarare nr. 38/01.10.2019 - privind anularea debitelor din amenzi [...] -
» Proiect de hotarare nr. 39/01.01.2019 - privind revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 40/04.10.2019 - privind stabilirea componentei echipei mobile [...] -
» Proiect de hotarare nr. 41/16.10.2019 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii [...] -
» Proiect de hotarare nr. 42/24.10.2019 - privind aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri si Cheltuieli [...] -
» Proiect de hotarare nr. 40/04.10.2019 - privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces [...] -
» Proiect de hotarare nr. 44/01.11.2019 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 45/02.11.2019 privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor [...] -
» Proiect de hotarare nr. 46/02.11.2019 - privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei FC Viitorul Gorbanesti in anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 47/06.11.2019 - cu privire la aprobarea numarului de burse [...] -
» Proiect de hotarare nr. 48/02.11.2019 - privind desemnarea presedintelui de sedinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 50/21.11.2019 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» Proiect de hotarare nr. 51/21.11.2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...] -
» Proiect de hotarare nr. 52/29.11.2019 - privind aprobarea planului de actiuni [...] -
» Proiect de hotarare nr. 53/29.11.2019 - pentru aprobarea procedurii privind acordarea inlesnirii [...] -
» Proiect de hotarare nr. 54/02.12.2019 - privind aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri si Cheltuieli [...] -
» Proiect de hotarare nr. 55/23.12.2019 - privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli [...] -
» Proiect de hotarare nr. 2/09.01.2020 - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului [...] -
» Proiect de hotarare nr. 3/09.01.2020 - privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale [...] -
» Proiect de hotarare nr. 4/09.01.2020 - privind analiza studiului de inscriere [...] -
» Proiect de hotarare nr. 5/30.01.2020 - privind aprobarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 8/03.02.2020 - privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor [...] -
» Proiect de hotarare nr. 9/03.02.2020 - privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii [...] -
» Proiect de hotarare nr. 16/02.03.2020 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local [...] -
» Proiect de hotarare nr. 17/02.03.2020 - privind aprobarea Programului anual de achizitii publice [...] -
» Proiect de hotarare nr. 18/02.03.2020 - privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasinulor [...] -
» Proiect de hotarare nr. 17/15.11.2020 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale [...] -