PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiecte de acte normative

Document Deschide
Proiect de hotarare nr. 17/15.11.2020 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale Deschide
Proiect de hotarare nr. 18/02.03.2020 - privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasinulor Deschide
Proiect de hotarare nr. 17/02.03.2020 - privind aprobarea Programului anual de achizitii publice Deschide
Proiect de hotarare nr. 16/02.03.2020 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local Deschide
Proiect de hotarare nr. 9/03.02.2020 - privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii Deschide
Proiect de hotarare nr. 8/03.02.2020 - privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor Deschide
Proiect de hotarare nr. 5/30.01.2020 - privind aprobarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe anul 2020 Deschide
Proiect de hotarare nr. 4/09.01.2020 - privind analiza studiului de inscriere Deschide
Proiect de hotarare nr. 3/09.01.2020 - privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale Deschide
Proiect de hotarare nr. 2/09.01.2020 - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului Deschide

Document Deschide
Proiect de hotarare nr. 55/23.12.2019 - privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli Deschide
Proiect de hotarare nr. 54/02.12.2019 - privind aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri si Cheltuieli Deschide
Proiect de hotarare nr. 53/29.11.2019 - pentru aprobarea procedurii privind acordarea inlesnirii Deschide
Proiect de hotarare nr. 52/29.11.2019 - privind aprobarea planului de actiuni Deschide
Proiect de hotarare nr. 51/21.11.2019 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale Deschide
Proiect de hotarare nr. 50/21.11.2019 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli Deschide
Proiect de hotarare nr. 48/02.11.2019 - privind desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 47/06.11.2019 - cu privire la aprobarea numarului de burse Deschide
Proiect de hotarare nr. 46/02.11.2019 - privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei FC Viitorul Gorbanesti in anul 2019 Deschide
Proiect de hotarare nr. 45/02.11.2019 privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor Deschide
Proiect de hotarare nr. 44/01.11.2019 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare Deschide
Proiect de hotarare nr. 42/24.10.2019 - privind aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri si Cheltuieli Deschide
Proiect de hotarare nr. 41/16.10.2019 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii Deschide
Proiect de hotarare nr. 40/04.10.2019 - privind stabilirea componentei echipei mobile Deschide
Proiect de hotarare nr. 39/01.01.2019 - privind revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare Deschide
Proiect de hotarare nr. 38/01.10.2019 - privind anularea debitelor din amenzi Deschide
Proiect de hotarare nr. 36/01.10.2019 - aprobarea validarii Dispozitiei primarului comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 35/02.09.2019 - privind desemnarea reprezentantiilor Consiliului Local Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 34/02.09.2019 - pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata Deschide
Proiect de hotarare nr. 33/02.09.2019 - privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii Deschide
Proiect de hotarare nr. 32/02.09.2019 - privind aprobare modificari Deschide
Proiect de hotarare nr. 30/31.07.2019 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe anul 2019 Deschide
Proiect de hotarare nr. 29/31.07.2019 - privind desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 28/31.07.2019 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor Deschide
Proiect de hotarare nr. 26/01.07.2019 - privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice Deschide
Proiect de hotarare nr. 24/03.05.2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 24/03.05.2019 privind desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 22/03.05.2019 privind aprobarea completarii HCL nr. 15/28.03.2019 Deschide
Proiect de hotarare nr. 21/02.04.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata Deschide
Proiect de hotarare nr. 20/02.04.2019 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Gorbanesti pe anul 2019 Deschide
Proiect de hotarare nr. 19/04.04.2019 privind actualizarea si reorganizarea comisiilor de specialitate Deschide
Proiect de hotarare nr. 18/04.04.2019 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Ungureanu Maria Deschide
Proiect de hotarare nr. 17/26.06.2019 prin care se ia act de incetarea de drept Deschide
Proiect de hotarare nr. 16/22.03.2019 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale Deschide
Proiect de hotarare nr. 15/02.03.2019 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 Deschide
Proiect de hotarare nr. 14/01.03.2019 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silita Deschide
Proiect de hotarare nr. 13/01.03.2019 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice Deschide
Proiect de hotarare nr. 12/25.02.2019 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor Deschide
Proiect de hotarare nr. 11/21.02.2019 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli 31.12.2018 Deschide
Proiect de hotarare nr. 10/02.02.2019 privind aprobarea suprafetei totale pentru care va fi intocmit proiectul de amenajament pastoral Deschide
Proiect de hotarare nr. 9/01.02.2019 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale Deschide
Proiect de hotarare nr. 8/01.02.2019 privid desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 7/16.01.2019 privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 6/26.01.2019 privind acordarea mandatului special Deschide
Proiect de hotarare nr. 5/03.01.2019 privind aprobarea reactualizarii Regulamentului de organizare si functionare Deschide
Proiect de hotarare nr. 4/03.01.2019 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice Deschide
Proiect de hotarare nr. 3/03.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare Deschide
Proiect de hotarare nr. 2/03.01.2019 privind organizarea programului de audiente Deschide
Proiect de hotarare nr. 1/03.01.2019 privind analiza studiului de inscriere a datelor in Registrul agricol Deschide

Document Deschide
Proiect de hotarare nr. 202/12.01.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe anul 2018 - Deschide
Proiect de hotarare nr. 46/21.12.2018 privind validarea dispozitiei primaruluui Deschide
Proiect de hotarare nr. 45/12.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza Deschide
Proiect de hotarare nr. 44/12.12.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate la Planul Urbanistic Deschide
Proiect de hotarare nr. 43/03.12.2018 privind rectificarea bugetului local Deschide
Proiect de hotarare nr. 42/14.11.2018 privind aprobarea planului de actiuni Deschide
Proiect de hotarare nr. 41/15.11.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 39/08.11.2018 privind revocarea HCL nr. 34/31.10.2018 Deschide
Proiect de hotarare nr. 38/31.10.2018 cu privire la aprobarea numarului de burse si a cuantumului acestora Deschide
Proiect de hotarare nr. 37/29.10.2018 privind transformarea functiei publice vacante de consilier Deschide
Proiect de hotarare nr. 36/28.10.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale Deschide
Proiect de hotarare nr. 35/01.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Deschide
Proiect de hotarare nr. 34/01.10.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pentru anul 2018 Deschide
Proiect de hotarare nr. 33/28.09.2018 privind stabilirea modalitatii de aducere la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ Deschide
Proiect de hotarare nr. 31/31.08.2018 privind aprobarea participarii comunei Gorbanesti la Programul de stimulare a innoirii parcului auto national Deschide
Proiect de hotarare nr. 30/31.08.2018 privind aprobarea alocarii prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2018 Deschide
Proiect de hotarare nr. 29/31.08.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 28/30.08.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti pentru anul 2019 Deschide
Proiect de hotarare nr. 27/30.08.2018 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii Deschide
Proiect de hotarare nr. 25/02.08.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 24/02.08.2018 privind aprobarea Planului Anual de Actiune Deschide
Proiect de hotarare nr. 23/02.07.2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 22/02.07.2018 privind aprobarea "Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali" Deschide
Proiect de hotarare nr. 21/30.05.2018 privind aprobarea transferului mijlocului fix "microbuz pentru transportul scolar" Deschide
Proiect de hotarare nr. 20/30.05.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorbanesti pentru anul 2019 Deschide
Proiect de hotarare nr. 19/30.05.2018 privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii al Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului Comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 18/30.05.2018 privind analiza stadiului de inscriere adatelor in Registrul agricol Deschide
Proiect de hotarare nr. 17/27.04.2018 - privind desemnarea presedintelui de sedinta Deschide
Proiect de hotarare nr. 16/26.04.2018 - privind declararea in stare de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice Deschide
Proiect de hotarare nr.15/23.04.2018 - privind desemnarea reprezentantului CL al com. Gorbanesti in comisia de control pentru verificarea lucrarilor Deschide
Proiect de hotarare nr.14/24.04.2018 - privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza administrativ teriroriala a comunei - Deschide
Proiect de hotarare nr. 13/23.04.2018 - privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte provenite din activitatiile de constructii Deschide
Proiect de hotarare nr. 12/28.03.2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 11/28.03.2018 - privind modificarea anexei nr. 2 Deschide
Proiect de hotarare nr. 10/28.03.2018 - privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale Deschide
Proiect de hotarare nr. 9/30.03.2018 - privind aprobarea actualizarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat Deschide
Proiect de hotarare nr.8/30.03.2018 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investitii Deschide
Proiect de hotarare nr. 7/22.02.2018 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Gorbanesti in anul 2018 Deschide
Proiect de hotarare nr. 6/22.02.2018 privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare Deschide
Proiect de hotarare nr. 5/22.02.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Biruinta Gorbanesti in anul 2018 Deschide
Proiect de hotarare nr. 3/15.01.2018 privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 2/12.01.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, perioada 01.01.2017-31.12.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1/12.01.2018 privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Gorbanesti pe anul 2018 Deschide

Document Deschide
Expunere de motive Nr. 4789/04.08.2017 - la proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al Comunei Gorbanesti Deschide
Expunere de motive Nr. 4916/11.08.2017 - Pentru aprobarea Raportului pe semestrul I - 2017 Deschide
Raport de specialitate Nr. 4917/11.08.2017 - la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului pe semestrul I - 2017 Deschide
Raport de specialitate Nr. 4790/04.08.2017 - la proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului Local al comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr.3987 din 11.05.2017 - privind includerea unor drumuri de acces in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr.3641/19.06.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta lunii mai 2017 Deschide
Proiect de hotarare nr.3543/14.06.2017 - privind stabilirea unor masuri in vederea realziarii Programului "Iluminat stradal cu lampi LED si panouri fotovoltaice,in localitatile comunei Gorbanesti" Deschide
Proiect de hotarare nr.3511/13.06.2017 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati Deschide
Proiect de hotarare nr. 3180/25.05.2017 - privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare si transport deseuri Deschide
Proiect de hotarare nr.3025 din 15.05.2017 - privind aprobarea participarii la programul competitiv de finantare Deschide
Proiect de hotarare nr.2903 din 10.05.2017 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferente lunii aprilie 2017 Deschide
Proiect de hotarare nr.2804 din 05.05.2017 - privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru sedintele CL al comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr.2759 din 04.05.2017 - privind acordarea unui mandat Primarului comunei Gorbanesti in vederea reprezentarii CL al comunei Gorbanesti in fata instantelor judecatoresti Deschide
Proiect de hotarare nr.2529 din 26.04.2017 - privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole si protejarea zonelor vulnerabile Deschide
Proiect de hotarare nr. 2302 din 12.04.2017 Deschide
Deschide
Proiect de hotarare nr. 2242 din 11.04.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 2150 din 06.04.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1538 din 14.03.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1448 din 10.03.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1409 din 09.03.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1406 09.03.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1342-08.03.2017 cu privire la declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1199 din 02.03.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 681 Deschide
Proiect de hotarare nr. 667 Deschide
Proiect de hotarare nr. 571 Deschide
Proiect de hotarare nr. 569 Deschide
Proiect de hotarare nr. 567 Deschide
Proiect de hotarare nr. 565 Deschide
Proiect de hotarare nr. 561 Deschide
Proiect de hotarare nr. 561 Deschide
Proiect de hotarare nr. 559 Deschide
Proiect de hotarare nr. 557 Deschide
Proiect de hotarare nr. 555 Deschide
Proiect de hotarare nr. 553 Deschide
Proiect de hotarare nr. 519 Deschide
Proiect de hotarare nr. 252 din 9.03.2016- privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare nr. 202 Deschide
Proiect de hotarare nr. 168 Deschide
Proiect de hotarare nr. 148 Deschide
Proiect de hotarare nr. 150 Deschide
Proiect de hotarare nr. 46 Deschide
Proiect de hotarare nr. 45 Deschide
Proiect de hotarare nr. 44 Deschide
Proiect de hotarare nr. 42-19.12.2017 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual Deschide
Proiect de hotarare nr. 40 Deschide
Proiect de hotarare nr. 39 Deschide
Proiect de hotarare nr. 37 Deschide
Proiect de hotarare nr. 36 din 27.11.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 35 Deschide
Proiect de hotarare nr. 34 Deschide
Proiect de hotarare nr. 33 Deschide
Proiect de hotarare nr. 32 Deschide
Proiect de hotarare nr. 31 Deschide
Proiect de hotarare nr. 29 Deschide
Proiect de hotarare nr. 28 Deschide
Proiect de hotarare nr. 27 Deschide
Proiect de hotarare nr. 26 Deschide
Proiect de hotarare nr. 25 Deschide
Proiect de hotarare nr. 22 din 14.09.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 21 din 14.09.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 20 din 14.09.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 19 din 14.09.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 13 din 11.08.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 8 din 14.07.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 7 din 11.07.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 6 06.07.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 5 14.07.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 4 07.06.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 3 06.07.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 2 07.06.2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 1 06.07.2017 Deschide

Document Deschide
Expunere de Motive nr. 10217/28.12.2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe trimestrul IV anul 2016 Deschide
Proiect de Hotarare nr. 10218/28.12.2016 - privind rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe anul 2016 Deschide
Proiect de hotarare nr. 9934/13.12.2016 - privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor socia Deschide
Proiect de hotarare nr. 9870/09.12.2016 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni noiembrie 2016 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9746/06.12.2016 - privind aprobare rectificarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe trimestrul IV anul 2016 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9306/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9303/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Primara nr. 3 George Cosbuc, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9300/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9297/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Primara nr. 2 Siliscani, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9294/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9291/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gorbanesti, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9288/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9285/18.11.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Modernizare/Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 2 Vanatori, comuna Gorbanesti, judetul Botosani, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare" Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9282/18.11.2016 - privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL Deschide
Proiect de hotarare Nr. 9220/16.11.2016 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pentru anul 2016 Deschide
Proiect de hotarare nr. 9176/15.11.2016 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017 Deschide
Proiect de hotarare nr. 8862/02.11.2016 - privind aprobarea taxelor de colectare a deseurilor municipale pentru anul 2017 si aprobarea Acordului financiar Deschide
Proiect de hotarare Nr. 8626/20.10.2016 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pentru anul 2016 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 8543/18.10.2016 - privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. ELPROEX S.A. Botosan Deschide
Proiect de hotarare Nr. 8393/13.10.2016 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni septembrie 2016 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 8139/05.10.2016 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe trimestrul IV al anului 2016 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 7810/26.09.2016 - privind aprobare ACTULUI ADITIONAL la CONTRACTUL PRESTARI SERVICII PUBLICE DE SALUBRIZARE PENTRU INSTITUTII PUBLICE nr. 72/10.07.2012 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 7524/16.09.2016 - privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice aferenta luni august 2016 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 7470/14.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Gorbanesti pe trimestrul IV al anului 2016 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 7341/08.09.2016 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pasunile comunei Gorbanesti Deschide
Proiect de hotarare Nr. 7319/07.09.2016 pentru aprobarea unui schimb de teren intre comuna Gorbanesti si Comisia locala de fond funciar Deschide
Proiect de hotarare Nr. 7318/07.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Gorbanesti, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1, Gorbanesti pentru anul scolar 2016-2017 Deschide
Proiect de hotarare Nr. 7087 din 26.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acodrului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Gorbanesti Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii